Home

Trainingen
     Inspiratiebijeekomsten
        *voorbeelden
     Persoonlijke Effectiviteit
        *programma
        *Boek en CD
     Leiderschap Trainingen
        *voorbeelden
       Projectmanagement
          *voorbeelden
     Teambuilding
        *voorbeelden

Mogelijkheden
        *Open trainingen
        *Trainingen op maat
        *Coaching
        *Projectleiding

Wie zijn wij?
       *Samenwerking
       *Publicaties

Contact
        *Adres en brochures
       

Dommelweb

Projectmanagement

Voorbeelden van maatwerk

Inspiratie door motivatie

Verbetering projectmanagement bij een fabrikant in material handling solutions om te komen tot een betere afstemming tussen offerte traject en realisatie van het product.

 

 

 

 

 

 

 

 

Het traject bestond uit:
• Voorlichting aan deelnemers
• Training van het management in het coachen van leerprocessen en het organisatorisch inbedden van het leerproces binnen de organisatie
• Training van (potentiële) projectleiders.
• Training van projectmedewerkers
• Terugkomdagen om een goede vertaalslag te maken van training naar praktijk.

Invoering van projectmanagement bij een waterschap om te komen tot een betere verantwoording van resultaten en kosten op projecten
lees meer->>

Invoering van projectmatig werken bij een bitumen fabrikant om te komen tot betere bestuurbaarheid van projecten en daarmee gerichte innovatie
lees meer->>