Home

Trainingen
     Inspiratiebijeekomsten
        *voorbeelden
     Persoonlijke Effectiviteit
        *programma
        *Boek en CD
     Leiderschap Trainingen
        *voorbeelden
       Projectmanagement
          *voorbeelden
     Teambuilding
        *voorbeelden

Mogelijkheden
        *Open trainingen
        *Trainingen op maat
        *Coaching
        *Projectleiding

Wie zijn wij?
       *Samenwerking
       *Publicaties

Contact
        *Adres en brochures
       

Dommelweb

Projectmanagement

Voorbeelden van maatwerk


Inspiratie door motivatie

Invoering van projectmanagement bij een waterschap om te komen tot een betere verantwoording van resultaten en kosten op projecten.

 

 

 

 

Het traject bestond uit :

• Bijeenkomst met het management om het leerproces bij deelnemers te stimuleren en met een mond te spreken over het doel achter dit leertraject.
• Gestructureerde vragenlijsten om de overdracht van het geleerde naar de praktijk te stimuleren. Deze vragenlijsten werd gebruikt in gesprekken tussen deelnemer en zijn coach. Zowel voorafgaande aan de training ter voorbereiding als tussendoor en achteraf om training en praktijk te integreren.
• Trainingen projectmanagement voor bestaande projectleiders
• Trainingen projectmatig werken voor starters met o.a. een projectsimulatie om het geleerde binnen een simulatie toe te passen.


Invoering van projectmatig werken bij een bitumen fabrikant om te komen tot betere bestuurbaarheid van projecten en daarmee gerichte innovatie.
lees meer->>

Verbetering projectmanagement bij een fabrikant in material handling solutions
lees meer ->>