Home

Trainingen
     Inspiratiebijeekomsten
        *voorbeelden
     Persoonlijke Effectiviteit
        *programma
        *Boek en CD
     Leiderschap Trainingen
        *voorbeelden
       Projectmanagement
          *voorbeelden
     Teambuilding
        *voorbeelden

Mogelijkheden
        *Open trainingen
        *Trainingen op maat
        *Coaching
        *Projectleiding

Wie zijn wij?
       *Samenwerking
       *Publicaties

Contact
        *Adres en brochures
       

Dommelweb

Werkwijze training op maat

Startpunt training op maat
Waar staat de organisatie nu? Waar wilt u naartoe? Dit wordt vastgesteld en omgezet in concrete doelstellingen. Desgevraagd voeren wij een 0-meting uit.

Inspiratie door motivatie

Traject
We bespreken met u op welke manier uw organisatie verbeterd kan worden. Hierbij kunt u denken aan; het ontwikkelen van project/leiderschap binnen uw organisatie, of het versterken van teams, of het trainen van een specifieke groep medewerkers. Daarna krijgt u een plan op maat gepresenteerd.

Uitvoering
Bij de uitvoering kunt u rekenen op onze inzet en betrokkenheid. Wij gaan praktisch resultaatgericht en mensgericht te werk. Tijdens onze trajecten controleren we regelmatig of we nog op de goede weg zijn. De afgesproken doelen zijn hierbij een ijkpunt

Rendement
Voordat we het traject afsluiten, evalueren wij met u of de doelstellingen behaald zijn en of er behoefte is aan vervolgstappen.
Het effect van het traject kan gemeten worden door voorafgaande aan het traject een nulmeeting te doen en na het traject een resultaatmeeting te doen.